راهنمای انتخاب پلان های شرکت در کنگره !
  • از بین پلان های زیر فقط میتوانید یکی را انتخاب نمایید .
  • در انتخاب خود دقت فرمایید زیرا پس از پرداخت وجه امکان تعویض پلان وجود ندارد
عنوان ویژگی هزینه ثبت نام
پلان 1( کنگره ملی پژوهش و نو آوری در زیست فناوری )

شرکت در 2 روز کنگره ملی + گواهی حضور در دوره

+ ارسال 1 مقاله بصورت رایگان

1,100,000 ريال پرداخت
پلان 2( کنگره ملی پژوهش و نو آوری در زیست فناوری )

شرکت در 2 روز کنگره ملی + گواهی حضور در دوره

+ شرکت در یک کارگاه آموزشی رایگان بصورت دلخواه

1,100,000 ريال پرداخت
پلان گرایش های بالینی ( کنگره ملی پژوهش و نو آوری در زیست فناوری )

شرکت در 2 روز کنگره ملی + گواهی حضور در دوره آموزشی

 + دو کارگاه آموزشی رایگان بصورت دلخواه

1,100,000 ريال پرداخت
پلان 4(کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری)

مخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی

شرکت در دو روز کنگره + گواهی حضور در کنگره 

 

700,000 ريال پرداخت
توجه !

پلانهای 1 و 2 مخصوص دانشجویان کارشناسی ، کارشناسی ارشد غیرپزشکی و دکتری تخصصی میباشد و پلان 3 ( پزشکان ) مخصوص مدارک کارشناسی ارشد پزشکی و دکتری حرفه ای میباشد که پس از ثبت نام با انتخاب نوع مدرک خود بصورت خودکار در گروه های کاربری مخصوص قرار خواهید گرفت و امکان انتخاب پلان ها را دارید .

حامیان کنگره

کلیه حقوق متعلق به کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری میباشد © 1395 - طراحی و توسعه سامانه Ali Gholami