قوانین و مقررات کنگره

نکات مهم و تعهدی:

- طبق مصوبه دبیرخانه دائمی کنگره‌  ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. 

- خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد. 

- هيئت تحريريه همایش در پذيرش، رد يا ويرايش مقاله آزاد است.

- مقالات پذیرفته شده نبايد پيش از اين در هيچ نشريۀ یا همایش داخلي و خارجی‌ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده اين موضوع، مقاله از فرآيند داوری اين همایش حذف خواهد شد.

- ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهايي (پذيرش يا رد) مقاله خود را دريافت نکرده باشد، مقاله خود را به نشريه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی ديگری ارسال نکند.

- در صورتی که نويسنده مسئول، تغييرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 10 روز انجام و از طريق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآيند بررسی و داوري حذف می‌شود.

- کلیه هزینه ویرایش مقالات و چاپ مقالات در مجلات بر عهده ی ارائه دهنده مقاله میباشد.

-   لازم به ذکر است در صورت پذيرش مقاله به شرط انجام اصلاحات، محقق می‌بايست توضيحات لازم در خصوص کليه سوالات را در قالب يک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصلاحات انجام گرفته را نيز با رنگی متمايز مشخص نمايد. بهتر است اين اعمال در نسخه‌ای از مقاله انجام شود که داور توضيحات را در آن ارائه نموده و اين توضيحات حذف نشوند تا داور با يک نظر بتواند تغييرات لازم را بررسی نمايد.

- مسئوليت محتوای علمی مقاله، با نويسنده يا نويسندگان آن است.

 - استفاده از مندرجات همایش با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

- همراه داشتن کارت ورودی همایش الزامی میباشد.

- ثبت نام حضوری در محل همایش امکان پذیر نمیباشد.

- خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:
 • سابقه و هدف  (Background and Objective)
 • مواد و روش‌ها  (Materials and Methods)
 • یافته‌ها (Findings)
 • نتیجه گیری  (Conclusion)
 • واژه‌های کلیدی (Key Words) 

 در پايان، از نويسندۀ محترم درخواست می‌شود که ضمن مطالعۀ مندرجات اين راهنما، مقالۀ خود را تنظيم و از طريق سامانه به دبیرخانه همایش ارسال کند.

حامیان کنگره

کلیه حقوق متعلق به کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری میباشد © 1395 - طراحی و توسعه سامانه Ali Gholami